Retki Janakkalan korpimaisemaan

Halusimme tutustua Sääjärven maisemiin ja teimme sinne autoretken kauniina aurinkoisena iltapäivänä. Lammintieltä käännyimme Rytkösentorille ja sen varrella oli ensimmäinen pysähdyspaikkamme Sahakoski.

Sahakoski2 LL

Kesijärvi pilkottaa taustalla.

SahakoskeaLL

Sahakoskea ja sen kalateitä on muutama vuosi sitten muutettu ja kunnostettu. Vajaan kilometrin päässä joki lähtee virtaamaan Kesijärvestä.

lampi koskessaLL.jkpg

Tyyni lampi veden ylle kaartuvine oksineen kosken tuntumassa tuo mieleen satukirjan kuvituksen.

Korpi aurinko pieni

Vihreät sammaleiset kivet vanhojen kuusien alla lisäävät satumaista vaikutelmaa.

sääjärvi2 LL

Rytkösentoria ajettuamme käännyimme vasemmalle Haitintielle. Sääjärvi on kaunis erämaajärvi. Sen rannat ovat pääasiassa metsäyhtiöiden, yksityisten maa- ja metsätalouden harjoittajien sekä loma-asukkaiden omistuksessa. Kiipulasäätiöllä on järven pohjoispäässä omistuksessaan Haitti. Vanajanlinnaan kuuluva Metsänvartijan tila sijaitsee myös Sääjärven rannalla. Kuntalaiset ovat perinteisesti käyttäneet kunnan koillisosan metsiä ulkoiluun, marjastukseen ja sienestykseen. Järvillä myös kalastetaan.

suora synkkä tieLL

Sääjärven seudulla on paljon pitkiä suoria teitä, koska niiden kohdalla on aikoinaan ollut rautatie. Harvialan metsärata oli vuosina 1917- 1955 käytössä ollut kapearaiteinen rautatie VR:n Harvialan asemalta itään Sääjärvelle, Kesijärvelle ja Leppälammille. Radan kokonaispituus oli noin 30 kilometriä. Radan omisti W. Rosenlew &Co.

Isoleikkoo Sääjärvi2LL

Metsärataa käytettiin pääasiassa puutavaran kuljettamiseen Harvialan laajoista metsistä VR:n radan varteen. Nykyisin Harvialan metsäradan pohja on lähes koko matkaltaan autotienä.

sääjärven kalaportaatLL

Sääjärven kalaportaat Haitintien ja Isoleikkoon risteyksessä kunnostettiin muutama vuosi sitten. Nyt esim. purotaimenien on helpompi nousta Sääjärvelle ja siitä eteenpäin.

Sääjärveä2TKR pieni

Kalaportaiden ympäristö on kaunis luontokohde. Alueella on useita hauskoja paikannimiä. Eräs pelto on nimeltään Markanpelto. Jotkut nimet ovat hyvin kuvaavia, kuten Heinämäki, Loukkumäki ja Mettisianmäki.

Kuvat: Luiza Lehtinen ja Terhi Kyrölä-Roivainen