logo
ylapakjji


Rasti 14. Nevan ja rämeen vaihettumiskohta

Luontopolun eteläinen lenkki on kohta ohi ja lähestyt jälleen pitkosten risteystä suon keskellä. Räme jää taaksesi ja siirryt jälleen avoimelle nevalle. Varvut loppuvat ja kasvillisuus vaihettuu suon keskialueen tyyppilajeihin. Pitkosten vieressä kasvaa leväkköä,  isokarpaloa, pullo- ja mutasaraa, sekä pyöreä- ja pitkälehtikihokkeja. Kihokit pyydystävät hyönteisiä tahmeilla nestepisaroillaan ja sulattavat saaliin. Hyönteisistä ne saavat tarvitsemaansa typpeä.

Pyöreälehtikihokki
Pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifolia).

Pitkosten vierellä kasvaa märillä kohdilla mm. leväkköä, joka on helposti tunnettavissa haarautuvasta kukinnostaan. Syksyllä karaplon punaiset marjat värittävät mättäiden reunoja.

  Leväkkö

Isokarpalon (Vaccinimum oxycoccos) marjoja,  leväkkö (Scheuchzeria palustris).

syksyinen_neva