logo
ylapakjji


Rasti 2. Korpiräme


Tällä kohtaa kasvaa pienellä alueella kuusia. Kyseessä on kuusivaltainen korpiräme. Kuusten seurassa kasvaa hieskoivuja, mustikoita, lakkaa ja sammalista seinäsammal on tavallinen. Rämekasveja edustaa mm. hento rahkasara.

Alla olevassa kuvassa erottuvat selvästi suuret vihreät suomuuraimen lehdet, mustikanvarvut sekä pohjalla oleva rahkasammalpatja.

Suon reunat ovat myös hirville mieluisaa ympäristöä. Päivällä hirviä voi olla vaikea havaita, mutta niiden sorkan jälkiä ja ulostekasoja näkyy siellä täällä. Hirvien käyttämät polut ovat myös selvästi näkyvissä suon laitamilla, osa poluista johtaa kohti avosuota.Hirvi (Alces alces)