logo
ylapakjji


Rasti 11. Länsireunan korpisuot

Länsireunan suot ovat korpisoita, osa on nevakorpia, osa kuusikorpia. Alueella on myös tervaleppäkorpea.  Lähteitä on useammassa kohdassa, ja näistä lähteistä tulee suon eteläosaan vettä. Lähteissä ja niiden reunoilla kasvaa sammalia ja ruohovartisia kasveja.

Kasvillisuus on erilaista kuin aiemmin rämeellä, korvissa kasvaa korkeampia ruohoja ja heiniä sekä suursaniaisia. Lajeja ovat mm. metsäkorte, metsäalvejuuri, kurjenjalka, raate,  järviruoko, järvikorte, nurmilauha, rönsyrölli ja viitakastikka. Kauniisti kukkivia maariankämmeköitä on paikoin runsaasti.

Pitkosten länsiosasta lähtee polku kohti lintutornia. Polku kulkee metsän poikki länsipuolen mäelle, jonka päällä torni sijaitsee. Tornista on näkymä suolle, ja kiikareiden tai kaukoputken kanssa voit tarkkailla tornista suon linnustoa sitä häiritsemättä. Suolla soidintavia teeriä voi keväällä tarkkailla tornista, samoin soidintavia korppeja. 

 

  Maariankämmekkä

Maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata), kurjenjalan (Potentilla palustris) lehtiä.

Tervaleppä harmaaleppä

Tervalepän (Alnus glutinosa) ja harmaalepän (Alnus glutinosa) lehdet. Tervalepän lehden kärki on tavallisesti lanttopäinen, toisin sanoen sisäänpäin kaartuva. Harmaalepän lehden kärki on suippo. Tervalepän lehti on yleensä myös selvästi kiiltävä.


Metsäpolku

Lintutornille johtava polku kulkee kuusimetsän halki rinnettä ylös.

Lintutorni

Lintutorni.